Digital kompetens i lärares praktik

Projektet har fått uppmärksamhet på Trippel Helix konferensen i september 2017. Konferensen uppmärksammade computational thinking och digital kompetens i relation till regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Föredraget lyfter utmaningar i undervisningen och lärares digitala kompetens och finns i sin helhet här: länk till video. Making room for pedagogical innovation: digital competence in teaching practice, Sylvana Sofkova Hashemi, … Mer Digital kompetens i lärares praktik

Projekttiden slut

Vår tid med lärare och elever är över. Vi följde klasser från tre kommunala skolor i Västra Götaland från elevernas skolstart i årskurs ett till årskurs tre. Utrustade med datorer och/eller surfplattor till varje elev tog de emot oss i sina klassrum för att tillsammans följa de utmaningar digital teknologi ställer på tidigt läs- och skrivlärande och undervisning och inte minst  lärares … Mer Projekttiden slut

Teknik, elever och lärare i samspel en förutsättning

Framtidens lärande bjöd på en salig kompott av föredrag, mingel, barnhack och robotprogrammering. Årets tema handlade om Nästa steg och att utveckla framgångsrik IT-pedagogisk skolutveckling mot en bredare genomförande. Det handlar om att gå ett steg vidare genom eldsjälar och goda exempel till kollegialt samarbete och lärande och inte minst god ledarskap. Vårt föredrag passade utmärkt in … Mer Teknik, elever och lärare i samspel en förutsättning

DILS på Framtidens Lärande

Kom och lyssna på oss på Framtidens Lärande i Stockholm! Fredagen den 11 april kl. 10.30 – 11.30 håller vi i ett seminarium om resultaten och erfarenheter från DILS-projektet. Vi presenterar våra analyser av teknologi-medierad undervisning i våra tre klasser med observationer av undervisningsförlopp och digitala textaktiviteter, intervjuer med lärare och elever. Vi kommer att visa på klasserna ansatser … Mer DILS på Framtidens Lärande

Delaktighet i textsamhället

13-15 februari 2013 deltog vi vid den svensk/norska läs- och skrivkonferensen ”Delaktighet i textsamhället” vid Umeå universitet. Här fick vi möjlighet att presentera vårt projekt och diskutera det med forskare och praktiker från Sverige och Norge. Från dessa dagar tar vi med oss många tankar kring delaktighet och deltagande dagens och morgondagens textsamhälle. Vi lever i en … Mer Delaktighet i textsamhället

Möte med forskare med IT och lärande i fokus

Under Lärandeseminarium arrangerat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond möttes forskare som driver skolutvecklingsprojekt inom IT och lärande. Vi var på plats med vår poster och redovisade resultaten från det första året med kartläggning. Det blev en dag med många intryck, mingel och fokus på digitalt lärande i klassrummen.       Den avslutande paneldebatten … Mer Möte med forskare med IT och lärande i fokus

Ny medlem i projektet

Vi har en ny medlem i projektet! En nyhet vi vill uppmärksamma särskilt och inte enbart som en förstärkning i arbetsstyrkan utan mer som ett bidrag till vetenskapen. Vår doktorand tillhör nämligen en ny forskarutbildning vid Högskolan Väst inom pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande. Katarina kommer att följa lärarna i projektet och studera de … Mer Ny medlem i projektet